Курс Бухгалтерія + 1С: Бухгалтерія 7.7/8.2/8.3 в Одесі

Тривалість: 30 уроків по 1 годині

Ціна: 7130 грн/курс

- заняття проходять індивідуально;
- дні та час обмовляються;
- після закінчення курсу видається сертифікат;
У програму курсу Бухгалтерія + 1С: Бухгалтерія 7.7/ 8.2 / 8.3 у навчальному центрі П`ятірка (Одеса) входить:

 • Поняття підприємництва:
    - Суб`єкти підприємницької діяльності.
    - Види підприємств. Реєстрація підприємства.
 • Предмет бухгалтерського обліку:
    - Кошти та джерела бухгалтерського обліку.
    - Калькуляція.
 • Рахунки:
    - План рахунків.
    - Подвійний запис.
    - Виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
 • Облік касових операцій.
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Розрахунковий рахунок.
 • Облік кредитів банку.
 • Облік зарплати.
 • Облік запасів.
 • Облік основних засобів.
 • Розрахунки з вітчизняними постачальниками та покупцями.
 • Облік статутного капіталу.
 • ПДВ.
 • Валові доходи та валові витрати. Визначення прибутку підприємства.
 • Торгівля. Форми оподаткування.
 • Звітність на підприємстві.
 • Вступ (реалізація бух. обліку у програмі 1С: Бухгалтерія). Створення нової інформаційної бази. Запуск та режими роботи програми. Зміни програми, їх особливості у різних видах діяльності. Перенесення даних та створення копій інформаційних баз. Елементи інтерфейсу користувача, робота з меню.
 • План рахунків та константи. Введення відомостей про облікову політику підприємства та загальні параметри функціонування програми. Введення відомостей про підприємство. Заповнення та реорганізація Довідника. Господарські операції та проведення, перші проведення при створенні нової інформаційної бази (введення залишків, формування статутного фонду). Видалення інформації.
 • Операції по касі (введення операцій та проводок за допомогою документів, копіювання, друк документів та касової книги, аналіз проводок). Операції з розрахункового рахунку (введення операцій та проводок за допомогою документів, копіювання, друк документів, аналіз проводок). Взаємозв`язок касових та банківських операцій.
 • Облік розрахунків із постачальниками, введення нової організації у довіднику «Контрагенти». Реєстрація та почерговість заповнення документів: «Договір», «Рахунки вхідні», «Прибуткові накладні», «Послуги сторонніх організацій», «Книга придбання». Введення нової номенклатури. Введення операцій з передоплати та оплати з використання документа «Банківська виписка». Результати введення документів, пошук та перегляд підпорядкованих документів. Друк реєстрів журналів та «Книги придбання». Аналіз рахунків та проводок.
 • Облік розрахунків із покупцями, введення нової організації у довіднику «Контрагенти». Реєстрація та послідовність заповнення документів: «Договір», «Рахунки-фактури», «Витратні накладні», «Надання послуг», «Книга продажів». Введення операцій з передоплати та оплати з використання документа «Банківська виписка». Результати введення документів, пошук та перегляд підпорядкованих документів. Друк реєстрів журналів та «Книги продажів». Аналіз рахунків та проводок.
 • Облік необоротних активів та МШП. Надходження НА та МШП від засновників чи постачальників. Введення НА та МШП в експлуатацію. Амортизація НА, використання документа "Нарахування зносу". Облік орендованих НА. Ремонт та ліквідація (списання та реалізація) НА. Списання МШП. Податковий та бухгалтерський облік НА у програмі. Введення МШП в експлуатацію. Аналіз рахунків та проводок.
 • І багато іншого....


Повернутись до списку...

Відкриття нової філії!!!

Докладніше...
Булгаков Евгений

Пройдя трёхлетний курс Школы компьютер- ных генив по нап- равлению "Инфор- мационных технологий", приобрёл для себя множество новых далі...

Запит на консультацію